Privacy statement voor zorgverleners

U bevindt zich op de website van pREGnant. pREGnant is een zwangerschapsregister waarvan de uitvoering en het beheer gedaan wordt door het Bijwerkingencentrum Lareb.

Bijwerkingencentrum Lareb
Lareb is het kenniscentrum op het gebied van bijwerkingen en geneesmiddelveiligheid in Nederland. Bovendien beschikt Lareb over specialistische kennis op het gebied van de mogelijke effecten van geneesmiddelengebruik en andere blootstellingen op de zwangerschap, het ongeboren kind en de lactatieperiode (borstvoeding). Lareb werkt in opdracht van de overheid en verzamelt informatie over geneesmiddelgebruik en bijwerkingen, al dan niet tijdens de zwangerschap. De aandacht is vooral gericht op het opsporen van nog onbekende neveneffecten. Om schade door geneesmiddelen zoveel mogelijk te voorkomen, worden de resultaten van ons werk gepresenteerd aan de overheid en de verschillende beroepsgroepen. Daarnaast probeert Lareb het bewustzijn bij zorgverleners met betrekking tot bijwerkingen te verhogen, zodat deze effecten ook daadwerkelijk gemeld worden.

Doordat alle informatie op één centraal punt wordt geregistreerd, kan Lareb de veiligheid van geneesmiddelen in Nederland bewaken. Naar aanleiding van bijwerkingen die zijn gemeld bij Lareb wordt indien nodig actie ondernomen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen beslist hierover. Soms worden bijsluiterteksten aangepast en in uitzonderlijke gevallen worden geneesmiddelen van de markt gehaald vanwege de kans op gevaarlijke bijwerkingen.

Bescherming van uw gegevens
Lareb hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Lareb verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacywet- en regelgeving. Indien aanvullende informatie van een deelneemster gewenst is, zal dit uitsluitend met toestemming van de deelneemster opgevraagd worden. In een enkel geval kan Lareb u dus om extra informatie over een deelneemster vragen. De gegevensuitwisseling zal hierbij in overeenstemming met de wettelijke bepalingen plaatsvinden.

Aanmelden van een potentiële deelneemster
Lareb heeft u gevraagd om zwangere vrouwen aan te melden en uit te nodigen voor deelname aan pREGnant. Een aanmelding houdt in dat u een uitnodiging aanmaakt door een naam (en indien beschikbaar e-mailadres) in te vullen. Deze aanmelding is voor Lareb niet zichtbaar. Bovendien betekent de aanmelding niet dat de vrouw al deelneemt aan pREGnant. Pas als ze de toestemmingsverklaring heeft ingevuld en zelf aangegeven heeft dat ze daadwerkelijk mee wil doen, is haar deelname definitief. Als een vrouw niet mee doet, worden de gegevens automatisch en ongezien na 10 weken door het systeem verwijderd.

Informatieverstrekking aan derden
Wanneer ernstige zaken, zoals een aangeboren afwijking, aan ons gerapporteerd worden, geven we deze gegevens conform de wettelijke regelgeving rondom de Wet Bescherming Persoonsgegevens, geanonimiseerd (dus zonder persoonsgegevens) door aan de verantwoordelijke farmaceutische registratiehouder, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de European Medicines Agency (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hierdoor kunnen deze partijen de nationale en internationale geneesmiddelenveiligheid bewaken en indien er noodzaak toe is passende maatregelen treffen.

De onderzoeksgegevens worden alleen ingezet voor pREGnant en daaraan gekoppeld onderzoek.

Cookies
Lareb maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestanden die met de pagina's van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Lareb gebruikt deze cookies om het inloggen op deze website te vergemakkelijken door uw instellingen te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar u zult uw gegevens dan bij ieder bezoek opnieuw in moeten vullen.

Google Analytics
Lareb maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, met als doel de website te verbeteren. Bijwerkingencentrum Lareb heeft een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google en gekozen voor het maskeren van het laatste octet van uw IP-adres. De optie ‘gegevens delen’ is uitgezet en Bijwerkingencentrum Lareb maakt op deze website geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Opzeggen van uw zorgverlenersaccount en bijdrage aan pREGnant
U kunt uw zorgverlenersaccount en bijdrage aan pREGnant op ieder moment opzeggen. Dit kunt u doen door een e-mail naar info@pregnant.nl te sturen.

Beveiligingscertificaat
Om mogelijk misbruik te voorkomen heeft Lareb passende maatregelen genomen om het versturen van uw gegevens van uw computer naar onze servers en andersom zo veilig mogelijk te maken. De gegevens die u invoert, zullen altijd via een beveiligde verbinding lopen. Uw gegevens worden op deze manier veilig uitgewisseld met onze servers, doordat ze versleuteld worden. Deze beveiliging is voor u zichtbaar in uw adresbalk. Het webadres, als u ingelogd bent in uw zorgverlenersaccount, zal altijd beginnen met https://.

Vragen?
Heeft u vragen over dit privacy statement of wilt u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact op met een medewerker van pREGnant via telefoonnummer: 073 – 64 69 700 of via e-mail: info@pregnant.nl.