Privacy statement voor deelneemsters

U bevindt zich op de website van pREGnant. pREGnant is een zwangerschapsregister waarvan de uitvoering en het beheer gedaan wordt door het Bijwerkingencentrum Lareb.

Bijwerkingencentrum Lareb
Lareb is het kenniscentrum op het gebied van bijwerkingen en geneesmiddelveiligheid in Nederland. Bovendien beschikt Lareb over specialistische kennis op het gebied van de mogelijke effecten van geneesmiddelengebruik en andere blootstellingen op de zwangerschap, het ongeboren kind en de lactatieperiode (borstvoeding). Lareb werkt in opdracht van de overheid en verzamelt informatie over geneesmiddelengebruik en bijwerkingen, al dan niet tijdens de zwangerschap. Doordat alle informatie op één centraal punt wordt geregistreerd, kan Lareb de veiligheid van geneesmiddelen in Nederland bewaken. Naar aanleiding van bijwerkingen die zijn gemeld bij Lareb wordt indien nodig actie ondernomen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen beslist hierover. Soms worden bijsluiterteksten aangepast en in uitzonderlijke gevallen worden geneesmiddelen van de markt gehaald vanwege de kans op gevaarlijke bijwerkingen.

Bescherming van uw gegevens
Lareb hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Lareb verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacywet- en regelgeving. Indien aanvullende informatie gewenst is, zal dit uitsluitend met toestemming van u, als deelneemster, opgevraagd worden. In een enkel geval kan Lareb dus met uw toestemming extra informatie over u opvragen bij een zorgverlener, apotheek of de Stichting Perinatale Registratie Nederland (Perined). De gegevensuitwisseling zal hierbij in overeenstemming met de wettelijke bepalingen plaatsvinden.

In de toestemmingsverklaring vraagt Lareb u om een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden versleuteld en met een dubbel wachtwoord op een aparte server opgeslagen. Het ICT-systeem haalt automatisch uw e-mailadres hier uit om de e-mails naar u te verzenden. De persoonsgegevens zullen gebruikt worden om te verifiëren dat de juiste gegevens van de juiste persoon uitgewisseld worden als er aanvullende informatie opgevraagd wordt. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan Lareb uw persoonsgegevens inzien. De onderzoeksgegevens worden gescheiden van de persoonsgegevens opgeslagen en zijn slechts gekoppeld door een identificatienummer. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal Lareb de onderzoeksgegevens tot het individu herleiden.

Aanmelding door zorgverlener
Lareb heeft zorgverleners gevraagd om u aan te melden en uit te nodigen voor deelname aan pREGnant. Een aanmelding houdt in dat de zorgverlener een uitnodiging aanmaakt door uw naam (en indien beschikbaar e-mailadres) in te vullen. Deze aanmelding is voor Lareb niet zichtbaar. Bovendien betekent de aanmelding niet dat u al deelneemt aan pREGnant. U neemt pas deel als u de toestemmingsverklaring heeft ingevuld en zelf aangegeven heeft dat u daadwerkelijk mee wilt doen. Als u besluit niet mee te doen, worden u gegevens automatisch en ongezien na 10 weken door het systeem verwijderd.
Zorgverleners worden in principe niet geïnformeerd of u deelneemt aan pREGnant. Zij kunnen bovendien op geen enkele uw antwoorden van de vragenlijsten inzien. Alleen met uw expliciete toestemming zal Lareb in een enkel geval aanvullende informatie bij de zorgverlener opvragen.

Informatieverstrekking aan derden
Wanneer in de vragenlijsten ernstige zaken, zoals een aangeboren afwijking, gerapporteerd worden, geven we deze gegevens conform de wettelijke regelgeving rondom de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), geanonimiseerd (dus zonder persoonsgegevens) door aan de verantwoordelijke farmaceutische registratiehouder, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de European Medicines Agency (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hierdoor kunnen deze partijen de nationale en internationale geneesmiddelenveiligheid bewaken en indien er noodzaak toe is passende maatregelen treffen."

De onderzoeksgegevens uit de vragenlijsten worden alleen ingezet voor pREGnant en daaraan gekoppeld onderzoek. Alleen met uw toestemming zullen er gegevens uitgewisseld kunnen worden met andere partijen.

Cookies
Lareb maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestanden die met de pagina's van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Lareb gebruikt deze cookies om het inloggen op deze website te vergemakkelijken door uw instellingen te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar u zult uw gegevens dan bij ieder bezoek opnieuw in moeten vullen.

Google Analytics
Lareb maakt op deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, met als doel de website te verbeteren. Bijwerkingencentrum Lareb heeft een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google en gekozen voor het maskeren van het laatste octet van uw IP-adres. De optie ‘gegevens delen’ is uitgezet en Bijwerkingencentrum Lareb maakt op deze website geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Afmelden voor deelname aan pREGnant
U kunt zich op ieder moment afmelden voor deelname aan pREGnant. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@pregnant.nl. U ontvangt dan geen vragenlijsten van pREGnant meer.

Beveiligingscertificaat
Om mogelijk misbruik te voorkomen heeft Lareb passende maatregelen genomen om het versturen van uw gegevens van uw computer naar onze servers en andersom zo veilig mogelijk te maken. De vragenlijst die Lareb u stuurt zal altijd via een beveiligde verbinding lopen. Uw gegevens worden op deze manier veilig uitgewisseld met onze servers, doordat ze versleuteld worden. Deze beveiliging is voor u zichtbaar in uw adresbalk. Het webadres van de online vragenlijst zal altijd beginnen met https://.

Vragen?
Heeft u vragen over dit privacy statement of wilt u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact op met een medewerker van pREGnant via telefoonnummer: 073 – 64 69 700 of via e-mail: info@pregnant.nl.