Aanmelden

Als u deelneemt aan pREGnant vult u 6 vragenlijsten in. De vragen gaan over het gebruik van geneesmiddelen, het verloop van uw zwangerschap en bevalling en de gezondheid van u en uw (ongeboren) kind. De gegevens die verzameld worden, worden alléén gebruikt voor pREGnant en daaraan gekoppeld onderzoek.

Deelname is vrijwillig en u kunt op elk moment stoppen, zonder dat u een reden hoeft op te geven.