Aanmelden als zorgverlener

Beste zorgverlener,

Wij waarderen het dat u zich wilt aanmelden als deelnemende zorgverlener in pREGnant. Per 1-1-2021 heeft pREGnant een doorstart gemaakt onder de naam Moeders van Morgen. Voor het aanvragen van een zorgverlenersaccount kunt u mailen naar info@moedersvanmorgen.nl. U ontvangt dan alle informatie die u nodig heeft om uw cliënten uit te nodigen voor deelname aan Moeders van Morgen. Voor meer informatie, kijk op www.moedersvanmorgen.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Team Moeders van Morgen